Home Αρχαία Ελλάδα Η Αρχαία Ελληνική γλώσσα
Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα PDF Εκτύπωση E-mail

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΣε αυτό το σημείο της ιστοσελίδας μου, εκθέτω κάποιες αποδείξεις οι οποίες επιβεβαιώνουν το ότι η Ελληνική Γλώσσα, έχει μία συγκεκριμένη μαθηματική δομή.

Για όλα τα παραδείγματα, χρησιμοποιείται η λεξαριθμική θεωρία με σκοπό την απόδειξη μαθηματικών και φυσικών θεωρημάτων καθώς επίσης για να εξαγάγουμε μαθηματικές σταθερές μέσα από διάφορες λέξεις και φράσεις.

Το αρχαιοελληνικό αλφάβητο

Για όσους δεν πιστεύουν τα παραδείγματα που ακολουθούνε, παραθέτω έναν πίνακα στον οποίο φαίνονται όλα τα γράμματα του αλφαβήτου της αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και τις αντίστοιχες αριθμητικές τιμές, έτσι ώστε να τα επαληθεύσουν.


                   
Α 1 Ι 10 Ρ 100
Β 2 Κ 20 Σ 200
Γ 3 Λ 30 Τ 300
Δ 4 Μ 40 Υ 400
Ε 5 Ν 50 Φ 500
ς (στ) 6 Ξ 60 Χ 600
Ζ 7 Ο 70 Ψ 700
Η 8 Π 80 Ω 800
Θ 9 90 900
 

Σημείωση: Έχει γίνει προσθήκη των τριών γραμμάτων που αφαιρέθηκαν στο πέρασμα των χρόνων, δηλαδή των:
  • "στίγμα" (ς ή στ) ϛ,
  • "κόππα" () ϟ,
  • "σανπί" () ϡ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία του κόσμου σήμερα, αγνοεί την ύπαρξή τους, τραγελαφικό όμως είναι το γεγονός ότι όλοι ανεξαιρέτως χρησιμοποιούμε καθημερινά τη συντομογραφία του "στίγμα", δηλαδή "στ" (εκ του στ-ίγμα), για να απεικονίσουμε τον αριθμό έξι (6) με το Ελληνικό αλφάβητο.

Το στίγμα (ϛ) παλαιότερα το χρησιμοποιούσαν στη θέση του ζεύγους "στ", για παράδειγμα ϛατός (στρατός), ϛυλός (στυλός) κλπ.

Το κόππα (ϟ) παλαιότερα το χρησιμοποιούσαν μερικές φορές στη θέση του "κ", και ισοδυναμούσε ηχητικά με το ζεύγος "κχ" (το λατινικό Q αποτελεί μετεξέλιξή του), για παράδειγμα στα αρχαία ελληνικά κείμενα βρίσκουμε τις λέξεις ϟΑϟΟΣ (=κακός, προφέρεται: "κχακχός"), ϟΟΡΗ (=κόρη, προφέρεται: "κχόρη", ϟΟΡΙΝΘΟΣ (=Κόρινθος, προφέρεται: "κχόρινθος"). Η λέξη "ΚΑΛΟΣ" γραφότανε με "Κ" και όχι με "ϟ" και έτσι προφέρεται ακριβώς όπως σήμερα (καλός). Προσέξτε τη διαφορά στην προφορά του "Κ" και του "ϟ" στις λέξεις ϟΑϟΟΣ (κχακχός) και ΚΑΛΟΣ (καλός).

Το σανπί (ϡ) παλαιότερα ισοδυναμούσε με το ζεύγος "σσ", για παράδειγμα το βρίσκουμε στις λέξεις ΤΕϡΕΡΑ (=τέσσερα) ή ΘΑΛΑϡΑ (=θάλασσα). Το σανπί ονομάστηκε έτσι από τη φράση Ὡσὰν πῖ (σαν πι) και απεικονίζεται με τη σημερινή μορφή κεκλιμένου Π (ϡ). Το σανπί στην αρχαία του μορφή γραφότανε (έμοιαζε με το κεφαλαίο γράμμα "Τ"), έτσι σε αρχαία κείμενα (π.χ. Κύρου Ανάβασις) συναντάμε τη λέξη "ΘΑΛΑΑ" (με τη σημερινή μορφή του σανπί: ΘΑΛΑϡΑ), και λανθασμένα σήμερα οι μελετητές των αρχαίων κειμένων (και οι φιλόλογοι στα σχολεία) το προφέρουν "θάλατα" ενώ το σωστό είναι "θάλασσα" (με βαθύ ήχο στα δύο σίγμα).

 

Αποδείξεις για τη Μαθηματική Κατασκευή της Ελληνικής Γλώσσας

Μια από τις μεγαλύτερες ενδείξεις ότι η Ελληνική Γλώσσα έχει μαθηματική δομή είναι η λεξαριθμική εξαγωγή του αριθμού π=3,141592?, του χρυσού αριθμού φ=1618?, καθώς και της βάσεως των φυσικών λογαρίθμων e=2,718?

Η λεξαριθμική εξαγωγή του π είναι η ακόλουθη:

Η λεξαριθμική εξαγωγή του π


Πιο κάτω είναι η λεξαριθμική εξαγωγή του φ είναι η εξής:

Η λεξαριθμική εξαγωγή του φ


Και εδώ είναι η λεξαριθμική εξαγωγή του φ2 είναι η εξής:

Η λεξαριθμική εξαγωγή του τετραγώνου του φ

Να και κάποιες αποδείξεις, που μας δείχνουν ότι η αρχαία Ελληνική Γλώσσα, ξέρει αρκετά καλά, πολλά πράγματα για την φυσική, τα οποία μόλις τον τελευταίο αιώνα οι επιστήμονες της ανθρωπότητας παιδεύτηκαν αρκετά με πολλά πειράματα για να τα αποδείξουν.

Η ΥΛΗ ΚΡΟΥΕΙ ΑΝΤΙΥΛΗ = ΦΩΤΟΝΙΟΝ = 1850

Η ΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ = ΤΑΧΥΤΗΣ ΦΩΤΟΣ = 3679

Ο ΝΟΜΟΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ = ΜΑΖΑ ΕΠΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΣ = 2000

ΑΝΤΙΥΛΗ = ΘΕΜΕΛΙΟΝ + ΑΝΤΙΘΕΜΕΛΙΟΝ = ΚΥΜΑΤΙΚΗ = 799

ΦΩΤΟΝΙΟΝ = ΚΥΜΑΤΟΙΔΟΣ = 1702

Ένας αξιόλογος επιστήμονας, ονόματι Ελευθέριος Αργυρόπουλος, αναλύει το φαινόμενο της Αναλήψεως του Ιησού Χριστού, προτείνοντας ότι το υλικό σώμα του Ιησού μετετράπη σε φωτόνια υψηλής ενεργείας (φωτόνια γάμα). Η λεξαριθμική θεωρία υποστηρίζει τον ισχυρισμό του:

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ = ΕΣΤΙ Γ? ΦΩΤΟΝΙΟΝ = 2368

Η Ελληνική Γλώσσα, αν μελετηθεί με βάση την λεξαριθμική θεωρία, μπορεί να μας δώσει κάποιες προβλέψεις.

Κοιτάξτε πως η Ελληνική Γλλώσσα, πρόβλεψε το ποιος είναι ο Πρόεδρος της κη? (28ης) Ολυμπιάδος:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ = ΓΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ = 1562

Ορίστε και κάποιες άλλες προβλέψεις:

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ = ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ = 341 = 1 ευρώ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ = ΕΥΡΩ = 1305

ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΙΡΑΚ = 2002
(Η χρονολογία έναρξης)

Ο ΤΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ = 2002

Ο ΤΕΩΣ ΕΣΤΙΝ = 1940
(Η χρονολογία γέννησης του τέως βασιλιά της Ελλάδας)

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ = Ο ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ = 595

Και τέλος, κάποια γενικά παραδείγματα τα οποία έρχονται και αυτά με τη σειρά τους να αποδείξουν το ότι η Ελληνική Γλώσσα έχει μαθηματική κατασκευή.

ΤΟ ΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ = ΑΡΧΗ = 709

ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ = ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ = 1111

Ο ΓΑΡ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ = Ο ΑΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ = 699

ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΛΟΓΟΣ = ΑΝΘΡΩΠΟΣ = 1310

ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΣΤΙΝ = ΑΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ = 629

ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ = ΒΕΒΑΙΟΝ = 140

ΤΙΝΑ = ΑΝΤΙ = 361
(κάθε τι έχει και αντίθετο)
 
Valid XHTML and CSS.